Det er på tide det blir sagt klart og tydeligt

Det er på tide det blir sagt – vi ved hvad der skal siges – jeg ved hvad jeg vil sige – jeg ved lige præcis hvad og hvordan jeg vil sige-tere frako-rablingen til sam-fund-deringen af vækst-erindringskata-logiserings-maski-måske-nerne hvis der- man forestiller sig en – sådan med flere på samme tidspunkter, forskelligt med tilsværtet eksempelv-for indhold, som prøver ihvertfald, at ville ville beskriveliggøre noget omfangsrig-tualiseret systematiserisk materiali-sig mig hvad det er som vi mangler for at ku-nnuminikere med hinand-svarsfuldt overfor sig selv-stændigt sådan at vi allesammen sam-tygger på det sprog-lighedsgørende, som vi har til fællesskabs-forandringsklart på en eller andels-lejlighed den første i månede-lysets skær, hvor vi nok kunne blive enige om at –siggribende forestillinger var mere tydelige-gjorte måder som vi forsøgsmålsætnings-mæssigt formulariserer til at være kritiske og-verfor at forklare udfra almindbare kriterier, som der bredstående stilstand til at besvare med hovedryst-isk meta-kanistiske bevægeligheder, som burde svare nogen-sinde til det vi kan se-s som foran os i lys-ningen af de fortæl-letek-nologiske metoder vi brug-barhedsgør i vores daglighedsstuer. Og vikarene jo alle set hvordan lysstoffet har rørt ved mørkligheden i vores samsind, og klim-miljø-stersøen har påvirkeligt været helt fra forstand-sbyggerierne, og hænger i en tynd-forandringskurve-stol på at vi må se i øjne-blikket at det er i nutids-svarende at vi find-ponerer løsnings-kalku-llingerne som skal tegn-sætte skub i udviklings-forarmelsen er simpelthed for virksomhens-truende i sin grund-barligheds-bekæmpende overflød-eskumshorn – og det er tydeligheds nok at vi-sitationskontrollen har oversky-et selve vores ligbarheds-voksning, som jo ellers var præci-seringsparat på at være, om ikke så noget vi sku-lle have vækstret god bedr-ings til at vise hiand-skueliggjorte i højere grad end mang-lerne nok ellers aldrig har lig-e ligget på sin-digheden af afgrund-lovsforstå-ningen er jo efterhovedet blevet udvandret af samtallige snakkestole i folkestyr-vognen, og man kan altså-mmen over-hånden ikke forsvar-rificere at vedbli-kinilinjerne allesammen-holdende fungerer udenfor takt-holdenhed med de problematisariseringer, som vi ved godt, er de allermestendels nød-vigtige glo-bile program-stillinger som vi må for-beholde os ret til at se-nde den anden vej i øjnene, og det er altså på tidelighed at vi får formuleret disse ting klart og tydeligt så alle kan forstå dem.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s